Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Hitachi ABB Power Grids v České republice

Společnost Hitachi ABB Power Grids patří mezi přední světové dodavatele výrobků, systémů a servisních řešení pro energetiku a automatizaci pro celý energetický řetězec, od výroby energie až po její přenos a rozvod. Tyto výrobky umožňují silnější, chytřejší a efektivnější využití energetických sítí v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury. Zaměřuje se na klíčové oblasti, kterými jsou například integrace obnovitelných zdrojů energie, rostoucí komplexnost energetických sítí, jejich automatizaci a zvyšující se požadavky zákazníků na modernizaci a digitalizaci. Nabízí rovněž úplný rozsah konzultačních a servisních řešení a také řešení pro řízení aktiv v průběhu jejich celého životního cyklu. 

Na českém trhu společnost tvoří jednotka PGGA (Trutnov), PGHV (Brno, Praha), PGGI (Praha) a PGTR (Praha). V prosinci 2018 bylo oznámeno, že divize ABB Power Grids vytvoří společný podnik s japonským koncernem Hitachi. Toto sloučení, v němž ABB vlastní 20 % a Hitachi 80 %, začalo fungovat od července 2020. Vzniklo nové partnerství, s cílem využít nejmodernější technologie a  digitální možnosti společnosti Hitachi a spojit je s tradicí a ověřeným portfoliem  Power Grids. Vstup na nové trhy a šance financovat rozsáhlé projekty přinese výhody zákazníkům a všem zúčastněným stranám. 

Společnost ABB Power Grids se zavázala nadále rozvíjet své klíčové hodnoty, kterými jsou zaměstnanci, přístup k inovacím a vztahy se zákazníky. 

Jaké kroky předcházely vzniku Hitachi ABB Power Grids?

Znáte naše globální zákulisí?

Hitachi ABB Power Grids tvoří v České republice čtyři jednotky. Zjistěte, které to jsou.