Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Najnovšie správy

Kontaktujte nás

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

+41 78 6432613
Karen Strong

Corporate Communications & Media Relations Manager

+447715759268

Other contacts

Kontakt pre vzťah s médiami

Hitachi Media Relations

Všetko po ruke

Hľadáte niečo konkrétne

Perspektívy