Vyberte si svoj región a jazyk

Ponuka

Náš cieľ

„Energetické siete spoločnosti Hitachi ABB sú dobrým hnacím motorom pre trvalo udržateľnú energetickú budúcnosť s priekopníckymi a digitálnymi technológiami ako partner výberu, ktorý umožňuje silnejšiu, inteligentnejšiu a ekologickejšiu sieť.“

Spoločnosti Hitachi a ABB ako samostatné spoločnosti sú lídrom v inovácii a zdokonaľovaní technológie už viac ako storočie. Spoločne, ako Hitachi ABB Power Grids, predkladáme toto dlhé a bohaté dedičstvo v priekopníckej expertíze na riešenie súčasných naliehavých problémov, ktorým čelia zákazníci a spoločnosť. 

Formovanie našej udržateľnej energetickej budúcnosti

„Sme presvedčení, že prístupná energia je nevyhnutná pre prosperujúci rast spoločnosti a podnikania, ale skutočný pokrok sa dá dosiahnuť iba vyvážením vytvárania hospodárskej, spoločenskej a environmentálnej hodnoty - pre dnešnú generáciu a pre budúce generácie.“

Claudio Facchin - Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Využívanie „Age of Sustainable Energy“ pomocou vedúcej otvorenej digitálnej platformy

Výberom spoločnosti  Hitachi ABB Power Grids zákazníci ťažia z výhod vedúcej otvorenej digitálnej platformy, ktorá prináša svetové siete do veku udržateľnej energetickej budúcnosti. Zákazníci si cenia naše priekopnícke riešenia, vďaka ktorým sú svetové energetické siete silnejšie, inteligentnejšie a ekologickejšie. Výsledkom sú siete, ktoré sú spoľahlivejšie, inteligentnejšie a zamerané na udržateľnú energetickú budúcnosť pre všetkých.

Zameranie na zákazníka a dôveryhodné partnerstvá

Základom našej stratégie je zostať v blízkosti zákazníkov a zamerať  všetko  čo robíme na zákazníka. Rozvíjaním a starostlivosťou o  dôveryhodných a dlhodobých partnerstiev vytvoríme ešte väčšiu hodnotu a poskytneme najlepšie riešenia v triede, ktoré splnia prísľub udržateľnej energetickej budúcnosti.

Spoločné vytváranie priekopníckych technológií a digitálnych riešení so zákazníkmi a partnermi

Náš priekopnícky duch je zakorenený v našej filozofii spoločného vytvárania. Spoločnou spoluprácou s našimi zákazníkmi a partnermi vytvárame riešenia s pridanou hodnotou. Naši zákazníci si cenia jedinečné schopnosti, ktoré prinášame prostredníctvom trvalo udržateľnej energie a vyspelých digitálnych technológií, ktoré v kombinácii poskytujú bezpečné, vysoko kvalitné a spoľahlivé riešenia, ktoré majú pozitívny dopad na podnikanie.

Naše presvedčenie - tvorba hodnoty v harmónii

Našich 36 000 talentovaných odborníkov sa zaviazalo  zvyšovať prístupnosť, dostupnosť a udržateľnosť energie - zlepšovať kvalitu života miliónov ľudí na celom svete. Náš cieľ je založený na presvedčení, že dostupná energia je nevyhnutná pre rast a prosperitu spoločnosti a podnikania. Sme presvedčení, že ak má byť pokrok trvalý, musíme sa posunúť smerom k udržateľnej energetickej budúcnosti. Na dosiahnutie týchto ambícií musíme zabezpečiť rovnováhu medzi vytváraním hospodárskej, spoločenskej a environmentálnej hodnoty v harmónii. My, ako spoločnosť  Hitachi ABB Power Grids, považujeme za svoju úlohu nielen dosiahnutie tohto cieľa, ale aj podnecovanie zmeny trhu a priemyslu a presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja.