Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Vodcovstvo

Výkonný tím Hitachi ABB Power Grids

Výkonný tím spoločnosti Hitachi ABB Power Grids, ktorý bol menovaný generálnym riaditeľom, je naším najvyšším riadiacim orgánom. Výkonný tím nesie každodennú zodpovednosť za kľúčové aspekty činnosti našej spoločnosti. Výkonný tím sa zvyčajne stretáva raz za mesiac, aby prediskutoval záležitosti, ako sú finančná výkonnosť, veľké rozvojové projekty, rozvoj spôsobilostí, plánovanie nástupníctva, ako aj ďalšie strategické obchodné priority, ako je udržateľnosť a rozmanitosť a začlenenie. Výkonný tím sa zaväzuje slúžiť záujmom podnikania a dosahovať udržateľný rast hodnoty spoločnosti. 

Zoznámte sa s naším výkonným tímom

Členovia výkonného tímu spoločnosti Hitachi ABB Power Grids sú spoločne zodpovední za riadenie spoločnosti a rozhodujú o základných otázkach obchodnej stratégie a politiky.  

Claudio Facchin

Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Ismo Haka

Chief Financial Officer of Hitachi ABB Power Grids

Gerhard Salge

Chief Technology Officer

Achim Braun

Head of Human Resources

Andrew Law

Head of Legal and Integrity

Urs Dogwiler

Head of Supply Chain Management, Quality, Operations, and Common Shared Services

Massimo Danieli

Managing Director of Business Unit Grid Automation

Markus Heimbach

Managing Director of Business Unit High Voltage Products

Bruno Melles

Managing Director of Business Unit Transformers

Niklas Persson

Managing Director of Business Unit Grid Integration

Noaman Amjad

Head of Marketing & Sales; Head of Japan, South America and South Korea

Venu Nuguri

Managing Director India; Head of South Asia

Jinquan Zhang

Head of Greater China

Johan Soderstrom

Head of Europe, Middle East & Africa