Vyberte si svoj región a jazyk

Ponuka

Powering good: pre budúcnosť trvalo udržateľnej energie

Hitachi ABB Power Grids je priekopníkom v oblasti technológií.

Naše popredné energetické a digitálne technológie, moderné automatizačné systémy a otvorené digitálne platformy menia podnikanie našich zákazníkov a prinášajú významnú prevádzkovú a obchodnú hodnotu. 

Toto sa môže  dosiahnuť iba prostredníctvom efektívnej digitalizácie všetkých prvkov energetického hodnotového reťazca. V energetických sieťach Hitachi ABB používame základné  otvorené digitálne platformy, aby sme priviedli naše siete do veku udržateľnej energetickej budúcnosti. 

Prispievame k priekopníckym riešeniam, vďaka ktorým sú svetové energetické siete silnejšie, inteligentnejšie a ekologickejšie. Výsledkom sú siete, ktoré sú spoľahlivejšie, inteligentnejšie a zamerané na udržateľnú energetickú budúcnosť pre všetkých. Prostredníctvom pokročilého portfólia udržateľných digitálnych energetických riešení od Hitachi ABB Power Grids vytvoríme ešte väčšiu hodnotu pre zákazníkov, ktorí pokrývajú energetiku  (verejné služby) a priemyselné odvetvia  pre odvetvia mobility, IT a životné prostredie (mestá).

„Ako priekopník v oblasti technológií sa budeme aj naďalej zameriavať na to, čo prináša hodnotu pre našich zákazníkov a partnerov a budeme spoločne vytvárať a vyvíjať nové produkty a digitálne riešenia, ktoré budú podporovať udržateľnú energetickú budúcnosť.“

Claudio Facchin - generálny riaditeľ Hitachi ABB Power Grids

Trvalo udržateľná energetická budúcnosť s priekopníckymi a digitálnymi technológiami pre budúce generácie

O nás