Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Planet

Udržateľná energetická budúcnosť

Aby bola energia prístupnejšia, cenovo dostupnejšia a udržateľnejšia, vyžaduje si vyššiu energetickú účinnosť vo všetkých fázach distribúcie a zníženú environmentálnu stopu počas životného cyklu všetkých komponentov. Zaväzujeme sa k tomu  pre všetky naše operácie a zabezpečenie udržateľnej energetickej budúcnosti  pre všetkých.

Vo všetkých našich prevádzkach sa snažíme minimalizovať odpad, znečistenie, využívanie zdrojov, energie a nebezpečných látok.

Zaviazali sme sa znižovať dopad našich výrobkov a riešení na životné prostredie počas ich životného cyklu, od ťažby surovín, dopravy, fázy používania a konca životnosti, aby sme chránili a zachovali  ekosystém a biodiverzitu planéty.

Naše záväzky

 

  • Znížte emisie skleníkových plynov v našom hodnotovom reťazci o 50 %do roku 2030 (základná hodnota 2019) v súlade s cieľovou iniciatívou založenou na vedeckých poznatkoch a Parížskou dohodou, aby sa globálne zvýšenie teploty udržalo pod úrovňou 1,5 stupňa Celzia. 
  • Zvýšiť fosílnu elektrinu v našich prevádzkach a splniť náš cieľ zníženia emisií skleníkových plynov - 40 %do roku 2020 v našich prevádzkach (východiskový stav 2013).

 

Naše príspevky k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Water scarcity is a growing problem further aggravated with climate change. In our operations and in the use phase of our technologies we will reduce pollution and minimize release of hazardous chemicals and materials to improve water quality. We will substantially increase water-use efficiency, recycling and safe reuse globally.

As a global leader in power technologies, we are committed to development of modern, affordable and clean energy for improving quality of life of all people. We do this by providing power products, systems, software and services with minimum environmental impact. Our pioneering solutions – such as our HVDC technology - facilitate the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of renewable sources for our partners in the utility, industry, mobility, life, cities and IT sectors.

Our aim is to increase energy efficient electrification and the share of renewable energy in the grid, in industries, mobility systems and our own operations.  

In our operations we will substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse. We will manage chemicals and materials throughout their life cycle in our technologies to reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment.

We will strengthen our resilience to climate-related hazards and natural disasters to reduce risks and leverage opportunities to reduce the negative impact from climate change.