Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Partnerstvá

Budovanie partnerstiev pre udržateľný svet

Usilujeme sa viesť ziskový, udržateľný a odolný podnik pre všetky naše zúčastnené strany, vyvážiť rast a priekopnícke technológie so sociálnou prosperitou a správou životného prostredia.

Zaviazali sme sa dosiahnuť ziskový obchod etickým a zodpovedným spôsobom pri vykonávaní našich operácií bezúhonne, transparentne a pri dodržiavaní predpisov.

Sme odhodlaní pravidelne sa zapájať do spolupráce so zúčastnenými stranami a zvažovať ich očakávania v našich prevádzkach  v rámci hodnotového reťazca vrátane spoločenstiev, v ktorých pôsobíme.

Naše príspevky k cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

We contribute to innovation with our pioneering technologies that enable a more reliable, sustainable and stronger grid and contribute to sustainable infrastructure solutions including upgradations and retrofits. We collaborate with our partners and stakeholders to increase resource-use efficiency, greater adoption of clean and environmentally conscious technology and support economic development, such as with microgrid solutions in island states and developing regions of the world.

As leaders in power technologies, we enable increase of electrification and the share of renewable energy in the grid, industry, transport and infrastructure sectors.  We are committed to making our cities and communities more sustainable by providing access to green electricity for homes, commercial establishments and industries and contribute to safe, affordable and sustainable transport for all. As part of our corporate responsibility, we collaborate with communities, supporting them to enhance economic, social and environmental value. 

We aim to be the global partner of choice for a stronger, safer and greener grid, contributing to sustainable development for all while effectively avoiding and addressing adverse impact on people, the environment and society. We believe in a business with a purpose beyond profit that supports the world addressing its sustainability challenges.  Hence, we regularly engage with external and internal stakeholders to understand their expectations, support in the achievement of their and our sustainable development goals and create value for all. We also collaborate with like-minded partners in institutions and civil society to contribute to the UN SGD goals.