Vyberte si svoj región a jazyk

Ponuka

Udržateľnosť

Powering Good

V záujme trvalo udržateľného rozvoja sa stretávame s cieľom zlepšovať kvalitu života ľudí na celom svete prostredníctvom priekopníckych technológií pridaním sociálnej, environmentálnej a ekonomickej hodnoty.

Prostredníctvom nášho pokročilého portfólia udržateľných digitálnych energetických riešení budeme spolupracovať s našimi partnermi v odvetviach energetiky (verejné služby), priemyselné odvetvia, mobilita, IT a životné prostredie (mestá).

Pokiaľ ide o odvetvie energetiky, veríme, že dosiahnutie udržateľnej energetickej budúcnosti si vyžaduje vývoj silnejšej, inteligentnejšej a ekologickejšej elektrickej siete.

Vzhľadom na to, že stále  viac obnoviteľných zdrojov energie sa spája s postupným nahrádzaním energie na báze uhlíka, musíme zabezpečiť, aby naše siete zostali odolné a pružnejšie, keď sa prispôsobujú rýchlo sa meniacim požiadavkám a zvyšujúcej sa decentralizácii.

Môže sa to dosiahnuť iba prostredníctvom efektívnej digitalizácie všetkých prvkov energetického hodnotového reťazca. Naša základná  otvorená digitálna platforma je navrhnutá tak, aby poskytovala transparentnosť údajov, užitočné informácie a potrebné zabezpečenie.

Aby bola energia prístupnejšia, cenovo dostupnejšia a udržateľnejšia, vyžaduje si vyššiu energetickú účinnosť vo všetkých fázach distribúcie a zníženú environmentálnu stopu počas životného cyklu všetkých komponentov. Zaväzujeme sa k tomu  pre všetky naše operácie a zabezpečenie udržateľnej energetickej budúcnosti  pre všetkých.

Dosahujeme to synergizáciou nášho úsilia s partnermi zaviazanými k rovnakým hodnotám.

Naše záväzky

  1. V súlade s cieľovou iniciatívou založenou na vedeckých poznatkoch a Parížskou dohodou na znížení emisií skleníkových plynov v našom hodnotovom reťazci je aby sa globálne zvýšenie teploty udržalo pod úrovňou 1,5 stupňa Celzia.
  2. Zvýšiť fosílnu elektrinu v našich prevádzkach a splniť náš cieľ zníženia emisií skleníkových plynov - 40 %do roku 2020 v našich prevádzkach (východiskový stav 2013).
  3. Všetky naše zariadenia, ktoré majú byť certifikované systémom riadenia HSE do roku 2021, v súčasnosti je certifikovaných 80 % našich zariadení.
  4. Do roku 2025 bude 25 % zamestnancov a 40 % priamych univerzitných náborov zahŕňať ženy. 
  5. Prispievať k modernizácii vzdelávacích zariadení a celosvetovo podporovať technické štipendiá.

Proces zapojenia zainteresovaných strán

Hitachi ABB Power Grids má širokú škálu interných a externých zainteresovaných strán. Spolupráca s nimi nám pomáha pochopiť ich očakávania, ktoré sú kľúčové pre úspech udržateľného podnikania. Uskutočnili sme prieskumy a dialógy s externými a internými zainteresovanými stranami, ktoré nám pomohli identifikovať naše materiálne témy, a tieto boli dôležité pri rozvíjaní našej stratégie a cieľov udržateľnosti.

Hlavné dôležité témy

  • Zmena podnebia, obnoviteľná energia a energetická účinnosť
  • Bezpečné, zdravé a zabezpečené  operácie
  • Trvalo udržateľné výrobky, služby a riešenia
  • Ľudské práva a pracovné podmienky
  • Zapojenie zainteresovaných strán