Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Výroba elektrickej energie/power generation

Pozrite si náhľady projektov našich zákazníkov v oblasti výroby elektrickej energie. V pdf. súboroch nájdete prehľadne spracované referencie v týchto bodoch:

  • základné údaje (zákazník, odvetvie, dátum realizácie, produkty, kontaktná osoba)
  • požiadavky zákazníka
  • riešenie
  • prínosy
  • realizácia

Referencie

Inovácia Automatizovaného dispečerského riadenia (ASDR)

SE, a.s., závod Vodné elektrárne Trenčín (pdf., 3,4 MB)

 

ENO Revízia VF

SE, a.s., závod Elektrárne Nováky (pdf., 113 KB)

 

Revízia generátorových vypínačov

 

SE, a.s., Atómové elektrárne Mochovce (pdf., 149 KB)

Výmena prípojnicových ochrán 400kV rozvodne VE Gabčíkovo

 

Vodohospodárska výstavba, š.p. (pdf., 152 KB)

Úprava v riadiacich systémoch: Rozdelenie Váhu na 2 virtuálne bloky

SE, a.s (pdf., 543 KB)

 

Výroba elektrickej energie spaľovaním odpadnej biomasy

 

TERMONOVA, a.s. (pdf., 69 KB)

 

Káblový prepoj 110 kV

 

PPC Energy, a.s. (pdf., 686 KB)

 

Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy

 

BUČINA ZVOLEN, a.s. (pdf., 479 KB)