Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Rozvod elektrickej energie/power distribution

Pozrite si náhľady projektov našich zákazníkov v oblasti rozvodu elektrickej energie. V pdf. súboroch nájdete prehľadne spracované referencie v týchto bodoch:

  • základné údaje (zákazník, odvetvie, dátum realizácie, produkty, kontaktná osoba)
  • požiadavky zákazníka
  • riešenie
  • prínosy
  • realizácia

Referencia

SSE, a.s. (pdf., 126 KB)
126 KB
pdf
RTE-EDF (Electricité de France) (pdf., 630 KB)
630 KB
pdf