Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Riešenia pre priemysel/industry solutions

Pozrite si náhľady projektov našich zákazníkov v oblasti priemyslu od železníc až po turistický ruch. V pdf. súboroch nájdete prehľadne spracované referencie v týchto bodoch:

  • základné údaje (zákazník, odvetvie, dátum realizácie, produkty, kontaktná osoba)
  • požiadavky zákazníka
  • riešenie
  • prínosy
  • realizácia

Referencie

Považská cementáreň, a.s. (pdf., 150 KB)
150 KB
pdf
Duslo, a.s. (pdf., 23 KB)
23 KB
pdf
ES ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. - Odštepný závod Košice (pdf., 1,1 MB)
1 MB
pdf
Slovnaft, a.s. (pdf., 57 KB)
57 KB
pdf
ENERGA TATRY, spol. s.r.o. (pdf., 629 KB)
629 KB
pdf
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (pdf., 57 KB)
57 KB
pdf
Duslo, a.s. (pdf., 213 KB)
213 KB
pdf