Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Prenos elektrickej energie/power transmission

Pozrite si náhľady projektov našich zákazníkov v oblasti prenosu elektrickej energie. V pdf. súboroch nájdete prehľadne spracované referencie v týchto bodoch:

  • základné údaje (zákazník, odvetvie, dátum realizácie, produkty, kontaktná osoba)
  • požiadavky zákazníka
  • riešenie
  • prínosy
  • realizácia

Referencie

SSE, a.s. (pdf., 126 KB)
126 KB
pdf
SEPS, a.s. (pdf., 105 KB)
105 KB
pdf
SEPS, a.s. (pdf., 76 KB)
76 KB
pdf
Debswana Diamond Corporation (pdf., 166 KB)
166 KB
pdf
VSE, a.s. (pdf., 88 KB)
88 KB
pdf
Metsä Tissue Slovakia, s.r.o. (pdf., 71 KB)
71 KB
pdf
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s. (pdf., 779 KB)
779 KB
pdf