Search
Slovakia

Vyberte si svoj región a jazyk

SK

Ponuka

Powering Good

Cenovo dostupná a čistá energia, trvalo udržateľný život a svet vhodný pre všetky naše budúce generácie

Naše činnosti  sa stretávajú s presvedčením:

  • prístupná energia je nevyhnutná pre rast spoločnosti a podnikania
  • aby bol pokrok trvalý, musíme sa posunúť k trvalo udržateľnej energetickej budúcnosti
  • to si vyžaduje rovnováhu medzi vytváraním hospodárskej, spoločenskej a environmentálnej hodnoty
  • našou úlohou nie je len  dosiahnuť to, ale tiež podnecovať zmeny trhu a priemyslu a presadzovať trvalo udržateľný rozvoj

Veríme, že umožnenie silnejšej, inteligentnejšej a ekologickejšej rozvodnej siete môže viesť k pokroku v udržateľnej energetickej budúcnosti. Dostupná energia je nevyhnutná pre rast spoločnosti a podnikania, ale skutočný pokrok môže byť dosiahnutý  jedine vyvážením hospodárskej, spoločenskej a environmentálnej hodnoty pre našu generáciu a pre budúce generácie.