Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Hälsa och säkerhet

Hur vi gör vi Power Grids till en säkrare arbetsplats

Medarbetarnas och våra underleverantörers hälsa och säkerhet är av högsta prioritet för Hitachi ABB Power Grids. Vi är skyldiga att ta hänsyn och vet att för att vara framgångsrika är vi beroende av goda hälso- och säkerhetsprestanda.

Vårt mål är noll incidenter. Med hänsyn till hur diversifierad vår globala verksamhet är, utspridd över så många platser, är det en verklig utmaning. Processer och bästa praxis finns på plats för att kontinuerligt förbättra våra resultat inom hälsa och säkerhet. Att förbättra säkerheten för våra medarbetare och leverantörer är ett av våra Hållbarhetsmål för 2014–2020.

Vår policy syftar till att uppnå utmärkta resultat genom koncernledda program och affärsspecifika initiativ. Som en del av denna satsning ökar vi och fördjupar utbildningen, ökar övervakningen av arbetsförhållandena vid kundernas anläggningar samt stärker verksamhets- och resultatansvar. Samtidigt fortsätter vi med långsiktig utveckling och ständig förbättring av befintliga program. 

Vårt mål är att säkerställa en säker arbetsmiljö och skapa en hälsa- och säkerhetskultur inom företaget för att uppnå bästa möjliga affärsresultat.

Gamla ställverk, ny säkerhet