Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Web Story 04-06-2020

3 min read

Lyckad partnering som gett mersmak

Transformatorstation Södra Nibble i Hallstahammar är nu i drift och ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts första gemensamma partneringprojekt har gett mersmak

På ett fält i utkanten av Hallstahammar reser sig ett stort vinrött putshus: den nya luftisolerade inomhusstationen Södra Nibble. Den är en del av Mälarenergi Elnäts utvecklingsplan för området och byggs för att uppfylla krav på redundans i elnätet; när stationen tas i drift kommer två inmatningspunkter på 130 kV att upprätthålla elförsörjningen i Hallstahammar. Södra Nibble är inte bara en toppmodern station, den är också resultatet av ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts första gemensamma partneringprojekt.

– Vi hade letat efter ett bra projekt att testa partnering som affärsmodell i, och ABB satt i samma situation, säger Joakim Hedmark, projektledare på Mälarenergi Elnät.

– Vi hade funderat på hur vi skulle kunna ändra affärsmodellen för att komma närmare kunden och utveckla projekt tillsammans. I Södra Nibble såg vi att det fanns en öppning för partnering, säger Tony Moberg, Försäljnings- och Anbudschef på ABB Power Grids.

Öppenhet och förtroende viktigt

Partnering är en samverkansform där aktörerna formar en gemensam organisation med gemensamma mål och gemensam ekonomi. Från projekteringsstart till färdig anläggning har ABB Power Grids och Mälarenergi Elnäts projektteam tillsammans utvecklat och drivit arbetet.

"En nyckel för att lyckas med partnering är att båda parter vill lika mycket. Annars skulle inte projektet flyga", säger Tony Moberg. Foto: Jonas Bilberg

– Vi har varit transparenta och tillsammans gjort kalkylen för projektet. Att vi tidigt definierade vad som ingår i projektet gav en förutsägbarhet för båda parter. En stor fördel var att vi definierade och kvantifierade riskerna innan projektet startade, till exempel vad skulle hända vid en eventuell försening, säger Tony Moberg.

För att verkligen lyckas i ett partneringprojekt krävs öppenhet och förtroende. Att vara överens om pris och produkter är viktigt men inte tillräckligt; man måste även jobba som ett lag med gemensamma värderingar.

– Vi startade projektet med en kick off där vi tog ut rätt riktning. Den skapade ett bra engagemang i gruppen, med personer som känner ansvar och litar på varandra. Arbetet har byggt på förtroende och viljan att göra det bästa för projektet, säger Joakim Hedmark.

Ett projekt som flög

Både Joakim Hedmark och Tony Moberg är nöjda när de summerar projektgenomförandet. Förtroende, transparens och tillit har genomsyrat arbetet.

– Genom hela projektet har det gått snabbt att komma till beslut. Om det uppstått några problem så har vi tagit diskussionen direkt och kunnat gå vidare. Arbetet har varit lösningsfokuserat, säger Joakim Hedmark.

 

En nyckel för att lyckas med partnering är att båda parter vill lika mycket. Annars skulle inte projektet flyga, säger Tony Moberg.

Att partneringprojektet flög i Hallstahammar, det är Mälarenergi Elnät och ABB Power Grids överens om.

Fakta om projektet:

ABB Power Grids har tillsammans med Mälarenergi Elnät levererat en komplett transformatorstation till Mälarenergi Elnäts nya luftisolerade inomhusstation Södra Nibble i Hallstahammar. Leveransen täcker två faser:

  • 1. Projektering där tekniklösning samt riktpris kalkylerades gemensamt.
  • 2. Projektgenomförande med konstruktion, design och projektledning, samt mellanspänningsställverk, brytare, transformator och relä- och kontrollutrustning från ABB Power Grids. Bygg, prefab, installation och drifttagning av anläggningen ingick också i ABB Power Grids helhetsansvar.

 

Länkar

Kontakta oss

Tony Moberg

Försäljnings- och Anbudschef

010- 738 5138
Sara Willforss, Marknadschef
010-738 8335