Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Organisationsstruktur

Serving our customers through global competence and local presence

Discover more about our business and how our operations are organized to deliver customer success.

Our business is a global leader in power technologies. Customers across the energy, mobility, IT, industry and infrastructure sectors trust our world-class teams of experts to deliver pioneering and digital solutions across the power value chain. Solutions are help meet the growing demand for electricity: affordably, reliably, sustainably and in a modern way.

Customers rely upon our solutions to plan, build, operate, optimize and maintain their power infrastructure, whilst increasing overall flexibility and resilience. Our solutions enable the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

Four global Business Units and an extensive local office network

To deliver maximum value, we have organized our operations around four global Business Units and have local offices and research centers spanning 90 countries. This highly networked design enables our 36,000 experts to stay close to customers (fostering a strong awareness and knowledge of local market operating conditions), connecting the latest pioneering developments and solutions, competence and reference points from our global Business Units.

Discover more about our four global Business Units:

Grid Automation

Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact. We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business's DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Offshore Wind Connections, Semiconductors and Power Consulting, for utility and industrial grid applications, as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Power Grids is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV). We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology we transform energy to add social, environmental and economic value - powering future generations.

Att betjäna våra kunder genom global kompetens och lokal närvaro

Vårt företag är världsledande inom kraftteknik. Kunder i sektorerna energi, transport, IT, industri och infrastruktur litar på att våra expertteam i världsklass levererar banbrytande och digitala lösningar över hela värdekedjan. Lösningarna hjälper till att möta den växande efterfrågan på el på ett prisvärt, pålitligt, hållbart och modernt sätt. 

Kunderna litar på våra lösningar för att planera, bygga, driva, optimera och underhålla sin kraftinfrastruktur, samtidigt som de ökar den totala flexibiliteten och elasticiteten. Våra lösningar möjliggör säker, pålitlig och effektiv integrering, överföring och distribution av samlad och distribuerad energi genererad från konventionella och förnybara källor. 

 

Fyra globala affärsenheter och ett omfattande nätverk av lokala kontor

För att leverera maximalt värde har vi organiserat vår verksamhet runt fyra globala affärsenheter och vi har lokala kontor och forskningscenter i över 90 länder. Denna utformning i nätverksformat gör det möjligt för våra 40 000 experter att hålla sig nära kunderna (vilket främjar en stark medvetenhet och kunskap om lokala marknadsförhållanden) och koppla samman den senaste banbrytande utvecklingen med lösningarna, kompetensen och referenspunkterna från våra globala affärsenheter.

Upptäck mer om våra fyra globala affärsenheter: