Velg din region og ditt språk

Meny

Vår historie

Vår historie går tilbake til slutten av 1800-tallet da elektrotekniske selskaper, ASEA og BBC (Brown Boveri & Cie), ble dannet under Europas industrielle revolusjon. Etter å ha introdusert elektrisk kraftoverføring, jernbane og industrielle teknologier, fusjonerte disse to banebrytende merkevarene i 1988 for å lage ABB. I de følgende ti tiårene fortsatte selskapet å utvikle bransjeledende kraft- og automatiseringsteknologier gjennom en kombinasjon av FoU og taktiske anskaffelser. 

I 2020 kom Hitachi og ABBs Power Grids’ virksomhet sammen i et joint venture for å skape en ny global leder innen banebrytende og digitale teknologier. Som enkeltbedrifter hadde begge nyskapende og forbedret teknologi i over et århundre. Sammen som Hitachi ABB Power Grids, bringer vi frem og bygger videre på denne bemerkelsesverdige arven for å takle dagens utfordringer som næringslivet og samfunnet står overfor. Pålitelig som en utvalgt partner til industrien, skaper vi beste løsninger i klassen som leverer løftet om en bærekraftig energiframtid.

Milepæler

Se et utvalg av bemerkelsesverdige milepæler og de viktigste oppnåelsene fra selskapets historie.

2019

Storbritannias første bruk av HVDC-teknologi noensinne for å koble til havvindparker.

2018

ABB bestilte de første digitale nettstasjonene i Italia.

2018

Verdens første DC-nett med HVDC Light-teknologi.

2018

I 2018 feiret ABB 50 år som en pioner i utviklingen av gass-isolert-switchgear-teknologi (GIS)-teknologi som muliggjør en radikal reduksjon i fotavtrykket til høyspenningsstasjoner og til og med gjør det mulig å bygge dem under jorden.

2015

I 2015 bestilte ABB vellykket en 170 kV GIS-transformatorstasjon i Zürich ved bruk av AirPlus™ switchgear-teknologi basert på en miljøvennlig alternativ gassblanding til SF6.

2013

Eirgrids øst-vest-sammenkobling koblet strømnettet til Irland og Storbritannia i en av de største ordrene i ABBs HVDC-historie.

2012

ABB utvikler en hybrid DC-bryter som er egnet for å lage store interregionale DC-nett. Dette gjennombruddet løser en teknisk utfordring som har vært uløst i over hundre år, og som kanskje var en av de viktigste påvirkerne i 'strømmenes krig'.

2010

ABB knytter Xiangjiaba vannkraftverk i sørvest for Kina til Shanghai omtrent 2000 km unna med en UHVDC-forbindelse med en kapasitet på ± 800 kV og 7.200 MW kraft.

2008

NorNed, den lengste ubåt-HVDC-kabelen i verden på 580 km, forbinder Norges og Nederlands kraftnettverk med en overføringskapasitet på 700 MW.

2005

ABB leverer elektrisitet gjennom en likestrøm (direkte strøm)-kobling med opprinnelse 70 km fra land til en gassplattform i Nordsjøen, noe som hjelper deg med å unngå årlige utslipp av 230 000 tonn CO2 og 230 tonn NOX.

2002

ABB kobler AC-nettverkene i Sør-Australia og Victoria med verdens lengste underjordiske transmisjon. ABB koblet også Conneticut og Long Island med verdens første ekstruderte HVDC-ubåtoverføring.

2000

ABB leverer verdens første kommersielle høyspent elektrisk kraft fra land til skip, og hjelper til med å redusere klimagassutslipp fra skip som ligger i den svenske havnen i Gøteborg.

1988

ASEA og BBC fusjonerer for å danne det nye selskapet, med hovedkontor i Zürich, Sveits. Den nye gruppen, som startet virksomheten 5. januar 1988, hadde en inntekt på 17 milliarder dollar og sysselsatte 160 000 mennesker over hele verden.

Før ASEA og BBC fusjonerer

ASEA

1986

ASEA employs 71,000 people and reported revenues of $6.8 billion and income after financial items of $370 million. 

1978

ASEA launches one of the first industrial robots. 

1972

ASEA builds the first nuclear power plant in Sweden and goes on to build nine of the country’s 12 reactors. 

1963

ASEA achieves a major technological breakthrough with the introduction of an improved thyristor able to handle substantially more electrical current than existing devices. 

1954

ASEA installs the world’s first HVDC transmission line, providing 20 MW, 100 kV to the Isle of Gotland over a distance of 96 km. 

1953

ASEA is the first company in the world to manufacture synthetic diamonds.

1952

ASEA designs and installs the first 400 kV AC cable – a 70 m low pressure oil-filled (LPOF) cable connecting an underground power station (built to withstand an atomic bomb) to the Swedish grid.

1942

ASEA builds the world's first 120 MVA, 220 kV transformer in the Stockholm Elverks Värtanstation.

1932

ASEA builds the world’s largest self-cooling transformer rated at 2,500 kVA (kilovolt ampere).

1926

ASEA supplies locomotives and power converters for the new Stockholm to Gothenburg railway.

1893

ASEA builds the first three-phase transmission system in Sweden.

1890

Elektriska Aktiebolaget merges with Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag to form Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, later shortened to ASEA.

1889

Jonas Wenström invents the three phase system for generators, transformers and motors.

1883

Ludvig Fredholm establishes Elektriska Aktiebolaget in Stockholm as manufacturers of electrical lighting and generators.

BBC

1986

BBC sysselsetter 97 000 personer og rapporterte inntekter på 8,5 milliarder dollar og en inntekt etter finansielle poster på 132 millioner dollar.

1984

Installasjon av den første av ni BBC-generatorer i verdens største vannkraftverk ved Itaipú i Sør-Amerika.

1978

BBC starter produksjonen av bipolare halvledere på det dedikerte Lenzburg halvlederanlegget.

1971

BBC bygger den kraftigste transformatoren i verden med 1.300 MVA (megavolt ampere).

1969

BBC utvikler det første girløse sementdrevet i verden.

1965

BBC bygger det første 110 kV GIS (gassisolert koblingsanlegg) slik at effektbrytere kan operere trygt i et avgrenset rom.

1953

Den første dataoverføringen med bærefrekvens utføres av BBC over en høyspenningsledning på 735 kV til styringsenheten for kraftstasjonen.

1944

BBC utvikler det første hurtighastighetslokomotivet med drivaksler som er utelukkende montert i boggi.

1943

BBC bygger den første 110 kV høyhastighetsbryteren for luftblåsing.

1939

BBC bygger den første forbrenning-gassturbinen for å generere strøm.

1933

BBC oppnår patentet for turbinrotorer konstruert av individuelle stålskiver som er sveiset sammen.

1901

BBC bygger den første dampturbinen i Europa.

1893

BBC leverer Europas første kombinerte varme- og kraftverket i stor skala som produserer vekselstrøm.

1891

Charles EL Brown og Walter Boveri etablerer Brown, Boveri & Cie i Baden, Sveits. Kort tid etter, Brown, er Boveri det første selskapet som overførte høyspenningskraft.

Banebrytende teknologier