Velg din region og ditt språk

Meny

Vår organisasjon

Serving our customers through global competence and local presence

Discover more about our business and how our operations are organized to deliver customer success.

Our business is a global leader in power technologies. Customers across the energy, mobility, IT, industry and infrastructure sectors trust our world-class teams of experts to deliver pioneering and digital solutions across the power value chain. Solutions are help meet the growing demand for electricity: affordably, reliably, sustainably and in a modern way.

Customers rely upon our solutions to plan, build, operate, optimize and maintain their power infrastructure, whilst increasing overall flexibility and resilience. Our solutions enable the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

Four global Business Units and an extensive local office network

To deliver maximum value, we have organized our operations around four global Business Units and have local offices and research centers spanning 90 countries. This highly networked design enables our 36,000 experts to stay close to customers (fostering a strong awareness and knowledge of local market operating conditions), connecting the latest pioneering developments and solutions, competence and reference points from our global Business Units.

Discover more about our four global Business Units:

Grid Automation

Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact. We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business's DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Offshore Wind Connections, Semiconductors and Power Consulting, for utility and industrial grid applications, as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Power Grids is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV). We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology we transform energy to add social, environmental and economic value - powering future generations.

Betjene kundene våre gjennom global kompetanse og lokal tilstedeværelse

Oppdag mer om vår virksomhet og hvordan driften vår er organisert for å levere kundesuksess.

Vår virksomhet er en global leder innen kraftteknologier. Kunder bruker energi-, mobilitets-, IT-, industrisektoren, og infrastruktursektoren stoler på at våre eksperter i verdensklasse leverer banebrytende og digitale løsninger over hele verdikjeden. Løsninger er med på å møte den økende etterspørselen etter strøm: rimelig, pålitelig, bærekraftig og på en moderne måte. 

Kunder er avhengige av løsningene våre for å planlegge, bygge, drifte, optimalisere og vedlikeholde sin kraftinfrastruktur, mens de øker den generelle fleksibiliteten og spenningen. Våre løsninger muliggjør sikker, pålitelig og effektiv integrasjon, overføring og distribusjon av bulk- og distribuert energi generert fra konvensjonelle og fornybare kilder.

Fire globale forretningsenheter og et omfattende lokalt kontornettverk

For å levere maksimal verdi har vi organisert virksomheten rundt fire globale forretningsenheter, og har lokale kontorer og forskningssentre som spenner over 90 land. Dette høyt nettverksbaserte designet gjør det mulig for våre 40.000 eksperter å holde seg nær kunder (fremme en sterk bevissthet og kunnskap om lokale markedsbetingelser), og koble sammen den siste banebrytende utviklingen og løsningene, kompetansen og referansepunktene fra våre globale forretningsenheter.

Oppdag mer om våre fire globale forretningsenheter: