Velg din region og ditt språk

Meny

Lederskap

Toppledelsen av Hitachi ABB Power Grids

Utnevnt av administrerende direktør, lederen av Hitachi ABB Power Grids er vårt øverste ledelsesorgan. Toppledelsen har det daglige ansvaret for viktige sider ved selskapets virksomhet. Toppledelsen møtes normalt én gang i måneden for å diskutere saker som økonomisk ytelse, store utviklingsprosjekter, kompetanseutvikling, suksessplanlegging, sammen med andre strategiske forretningsprioriteringer, som bærekraft og mangfold og inkludering. Toppledelsen er opptatt av å tjene virksomhetens interesser og oppnå bærekraftig vekst i selskapets verdi.

Møt toppledelsen vår

Medlemmene av Hitachi ABB Power Grids’ toppledelse er i fellesskap ansvarlig for ledelsen av selskapet og bestemmer de grunnleggende spørsmålene om forretningsstrategi og policy.

Claudio Facchin

Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Ismo Haka

Chief Financial Officer of Hitachi ABB Power Grids

Gerhard Salge

Chief Technology Officer

Achim Braun

Head of Human Resources

Andrew Law

Head of Legal and Integrity

Urs Dogwiler

Chief Transformation Officer and Head of Supply Chain Management, Quality, Operations and Common Shared Services

Massimo Danieli

Managing Director of Business Unit Grid Automation

Markus Heimbach

Managing Director of Business Unit High Voltage Products

Bruno Melles

Managing Director of Business Unit Transformers

Niklas Persson

Managing Director of Business Unit Grid Integration

Noaman Amjad

Head of Marketing & Sales; Head of Japan, South America and South Korea

Venu Nuguri

Region Head, South Asia

Jinquan Zhang

Region Head, Greater China

Johan Soderstrom

Region Head, Europe, Middle East & Africa

Anthony Allard

Region Head, North America