Valitse alue ja kieli

Valikko

Sustainable energy and development goals

Kestävä kehitys

Kohti kestävän energian tulevaisuutta

Nopeutamme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa siirtymistä kohti kestävän energian tulevaisuutta - sekä nykyisille että tuleville sukupolville. 

Tutustu Sustainability 2030 -strategiaan

Olemme asettaneet kestävän kehityksen tavoitteidemme ytimeen ja tehneet lupauksen osallistua kestävän energian tulevaisuuteen.

 

Sustainability 2030 on yhtiön strateginen kestävän kehityksen suunnitelma, joka perustuu sitoumuksiimme toimia ja ohjata liiketoimintaa kestävällä tavalla.

 

Sustainability 2030 -strategian kautta edistämme neljää avainaluetta: luontoa, ihmisiä, rauhaa ja kumppanuuksia.

 

Luonnon, ihmisten, rauhan ja kumppanuuksien - strategia perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG), joissa jokaisen pilarin osalta on määritelty tavoitteet sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen edistämiseksi. 

Hitachi ABB Power Grids is committed to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). We believe through Sustainability 2030 we can make a significant contribution to these 8 SDGs. We will do this through corresponding targets in the areas of Planet, People, Peace and Partnership.

Hitachi ABB Power Grids on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Sustainability 2030 -strategiamme kautta annamme merkittävän panoksemme näihin 8 kestävän kehityksen tavoitteeseen keskittyen luontoon, ihmisiin, rauhaan ja kumppanuuksiin. 

Kohti hiilineutraaliutta

Sähköstä tulee koko energiajärjestelmän selkäranka

Maailman on vastattava ilmastonmuutossitoumuksiin ja kierrätystalouden toteutumiseen. Vihreä energiasiirtymä on avainasemassa.

Globaalin, integroidun ja kestävän kehityksen mukaisen energiajärjestelmän rakentaminen nykyisille ja tuleville sukupolville innovatiivisten teknologioiden avulla luo arvoa kestävän kehityksen mukaiselle yhteiskunnalle.

EconiQ™​

Hitachi ABB Power Gridsin EconiQ™-valikoima sisältää ympäristömyönteistä kehitystä vauhdittavia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja. EconiQ-valikoima on suunniteltu vastaamaan kestävän kehityksen tarpeisiin ja se tarjoaa ylivertaisen ympäristötehokkuuden perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. 

News and insights

Discover how we contribute to a sustainable energy future.