Valitse alue ja kieli

Valikko

Kohti kestävän energian tulevaisuutta

Yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa nopeutamme vihreää energiasiirtymää innovatiivisilla teknologioilla kohti hiilineutraalia energiatulevaisuutta.

 

Vuoteen 2050 mennessä sähkö tulee olemaan koko energiajärjestelmämme selkäranka. Olemme sitoutuneet rakentamaan kestävän energian tulevaisuutta sekä nykyisille että tuleville sukupolville. 

Hitachi Power Grids Commitment to Planet

Kohti hiilineutraaliutta

Sustainability 2030 -strategian kautta pyrimme saavuttamaan hiilineutraaliuden omassa toiminnassamme vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on vähentää päästöjä arvoketjussa 50 %  asiakkaiden, kumppaneiden ja toimittajien kanssa tukemalla YK:n kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG) 7 "Kohtuuhintainen ja puhdas energia", ja linjassa Pariisin sopimuksen kanssa, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen.

Tavoitteemme
Pyrimme saavuttamaan hiilineutraaliuden omassa toiminnassamme

Päästökompensoinnin mahdollisimman vähäinen käyttö

CO2-päästöjen vähentäminen 50 %:lla arvoketjussa

Vuoden 2019 lähtötaso


Fresh water

Vähennämme resurssiemme kulutusta kierrätyksen avulla

Hiilineutraaliuden lisäksi pyrimme vähentämään jätteiden määrää sekä kuluttamaan vähemmän arvokkaita resursseja, mukaan lukien materiaalit ja vesi. Tuemme kierrätyksellä puhtaan veden ja sanitaation (SDG 6) sekä vastuullisen kulutuksen ja tuotannon  (SDG 12) -tavoitteita.

Tavoitteemme
50 % vähemmän jätettä

Vuoden 2013 lähtötaso

25 %:n vähennys veden käytössä

Vuoden 2013 lähtötaso


Tavoitteemme
25 % vähemmän vaarallisia aineita ja kemikaaleja

Minimoimme tuotevalikoimamme haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön vähentämällä vaarallisten ja saastuttavien aineiden käyttöä tuotteidemme ja tarjontamme koko elinkaaren ajan.

 

Vuonna 2021 lanseerattu EconiQ™ on  Hitachi ABB Power Gridsin ekotehokas kestävän kehityksen tuotevalikoima, jossa tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen on osoitettu tuottavan poikkeuksellista ympäristötehokkuutta. EconiQ-tuotevalikoimamme on suunniteltu edistämään kestävää kehitystä ja tarjoaa ylivertaisen ympäristötehokkuuden verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Lue lisää EconiQ-valikoimasta alla olevista linkeistä.

EconiQ™ toiminnassa

High Voltage -ekotehokas tuotevalikoima

Tutustu siihen, miten vaikutamme