Valitse alue ja kieli

Valikko

Uskomme, että monimuotoisuus ja yhteistyö synnyttävät hienoja innovaatioita

Kestäva kehitys koskee ihmisiä. Edistämme osallistavaa kulttuuria ja luomme ympäristön, joka antaa kaikille työntekijöillemme mahdollisuuden menestyä ja tehdä parhaansa. Kannustamme elinikäiseen oppimiseen ja uskomme, että monimuotoisuus ja yhteistyö synnyttävät suuria innovaatioita. Kutsumme tätä Diversity 360:ksi.

Yhdessä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja muiden keskeisten sidosryhmiemme kanssa tuemme kestävän energian tulevaisuutta nykyiselle ja tuleville sukupolville. Nopeutamme energiamurrosta innovatiivisten teknologioiden avulla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Monimuotoisuus & osallistavuus

Sitoumuksemme ihmisille

Tavoitteeemme on nolla tapaturmaa ja sijoittuminen sairaspoissaoloissa yhtiöiden parhaaseen neljännekseen


Kriittisen infrastruktuurin toimittajana olemme ylpeitä työstä, jota monimuotoinen henkilöstömme tekee päivittäin. Terveys on tärkein prioriteettimme, ja sitä on edistettävä kaikkialla, myös toimistojemme ja tehtaidemme ulkopuolella. Edistämme joustavaa, osallistavaa ja turvallista työympäristöä suojellaksemme henkilöstöämme, säilyttäen liiketoiminnan jatkuvuuden ja valmistautuessamme uuteen normaaliin.

 

Organisaationa olemme keskittyneet erittäin vahvasti turvallisuuteen ja auttaneet työntekijöitämme pysymään terveinä. Tavoitteemme vuodelle 2030 on nolla tapaturmaa tiukkojen riskinarviointien ja koulutuksen avulla sekä sijoittuminen sairaspoissaoloissa yhtiöiden parhaaseen neljännekseen, jotta henkilöstömme voi tuntea olonsa turvalliseksi ja tehdä parhaansa.

Pyrimme elinikäisen oppimisen kulttuuriin

Saavutamme tämän tekemällä oppimisesta osan päivittäistä työtämme jatkuvan oppimisen viitekehyksessä - sekä vapaa-ajalla että yhä enemmän myös työssä. Tarjoamme maailmanluokan oppimisen polkuja johtajille sekä vahvistamme kriittisiä työelämän pehmeitä taitoja  ja osaamista. Tarpeiden mukainen oppiminen on tärkeä osa jatkuvan oppimisen viitekehystä, kuten esimerkiksi Power your Learning, Collaborative Learning and vastavalmistuneille suunnattu Power+. Yhtä tärkeitä ovat kulttuurin rakentaminen ja ajattelutapojen muuttaminen erilaisilla aihealueilla, kuten Learning Agility, Interrupting Unconscious Bias, Health Resilience and Power Your Leadership.  

 

Integroimme oppimisen ja kehittymisen henkilöstömme johtamiseen ainutlaatuisten johtamisen pilareidemme avulla. Uskomme, että johtajat ovat vetureita, jotka yhdistävät henkilöstömme työmme tarkoitukseen, toisiin ihmisiin, potentiaaliin ja suorituskykyyn samalla luoden kestävän energian tulevaisuuden.

Tavoitteena on nostaa naisten osuus henkilöstön määrästä 19 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Integroimme monimuotoisuuden ja osallisuuden kaikkiin käytäntöihimme ja linjauksiimme ja vauhditamme naisten osuuden kasvua esimerkiksi maailmanlaajuisten alustojen ja Female Talent Development Program -ohjelman avulla.

 

Olemme asettaneet selkeät tavoitteet johtotehtävissä olevien naisten rekrytoinnille ja kehittämiselle. Tavoitteena on nostaa naisten osuus henkilöstön määrästä 19 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.