Valitse alue ja kieli

Valikko

Organisaatiorakenne

Serving our customers through global competence and local presence

Discover more about our business and how our operations are organized to deliver customer success.

Our business is a global leader in power technologies. Customers across the energy, mobility, IT, industry and infrastructure sectors trust our world-class teams of experts to deliver pioneering and digital solutions across the power value chain. Solutions are help meet the growing demand for electricity: affordably, reliably, sustainably and in a modern way.

Customers rely upon our solutions to plan, build, operate, optimize and maintain their power infrastructure, whilst increasing overall flexibility and resilience. Our solutions enable the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

Four global Business Units and an extensive local office network

To deliver maximum value, we have organized our operations around four global Business Units and have local offices and research centers spanning 90 countries. This highly networked design enables our 36,000 experts to stay close to customers (fostering a strong awareness and knowledge of local market operating conditions), connecting the latest pioneering developments and solutions, competence and reference points from our global Business Units.

Discover more about our four global Business Units:

Grid Automation

Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact. We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business's DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Offshore Wind Connections, Semiconductors and Power Consulting, for utility and industrial grid applications, as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Power Grids is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV). We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology we transform energy to add social, environmental and economic value - powering future generations.

Palvelemme asiakkaitamme globaalin osaamisen ja paikallisen läsnäolon kautta

Tutustu tarkemmin liiketoimintaamme ja siihen, miten toimintamme on organisoitu tuottamaan asiakkaille menestystä.

Yrityksemme on globaali sähkövoimateknologian johtaja. Energia-, liikenne-, IT-, teollisuus- ja infrastruktuurisektoreiden asiakkaat luottavat siihen, että maailmanluokan asiantuntijatiimimme pystyy tuottamaan uraauurtavia ja digitaalisia ratkaisuja koko energian arvoketjuun. Ratkaisut auttavat vastaamaan kasvavaan sähkön kysyntään: edullisesti, luotettavasti, kestävästi ja nykyaikaisesti. 

Asiakkaat luottavat ratkaisuihimme suunnitella, rakentaa, käyttää, optimoida ja ylläpitää sähköinfrastruktuuriaan lisäten samalla yleistä joustavuutta ja kestävyyttä. Ratkaisumme mahdollistavat perinteisistä ja uusiutuvista lähteistä tuotetun keskitetyn ja hajautetun energian turvallisen, luotettavan ja tehokkaan integroinnin, siirron ja jakelun. 

Neljä globaalia liiketoimintayksikköä ja laaja paikallinen toimistoverkosto

Jotta voimme tarjota maksimiarvon, olemme organisoineet toimintamme neljään globaaliin liiketoimintayksikköön ja paikallisiin toimistoihin ja tutkimuskeskuksiin 90 maassa. Tämän erittäin verkottuneen organisaatiorakenteen ansiosta 40 000 asiantuntijaamme voivat pysyä lähellä asiakkaita (edistäen tuntemusta ja tietoa paikallisten markkinoiden toimintaedellytyksistä) ja yhdistää viimeisimmät uraauurtavat kehitysaskeleet ja ratkaisut, osaaminen ja vertailupisteet globaaleista liiketoimintayksiköistämme.

Tutustu tarkemmin neljään globaaliin liiketoimintayksikköömme: