Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Odpovědné podnikání

ABB klade velký důraz na společenskou odpovědnost. Znamená to pro nás způsob, kterým podnikáme, proto i klíčové oblasti souvisejí s naším podnikáním.

Důsledně dodržujeme pravidla etiky podnikání, pomáháme svým zákazníkům snižovat spotřebu elektrické energie a aktivně podporujeme rozvoj techniky a inovací i místních komunit. Všechny tyto aspekty mají vliv na naše strategické plánování i každodenní rozhodování.

Klademe důraz na udržitelnost

Klademe důraz na udržitelnost

ABB chápe udržitelnost jako rovnováhu mezi ekonomickým úspěchem, ochranou životního prostředí a sociálním pokrokem, jež přináší prospěch všem zúčastněným.

Pomáháme svému okolí

V místě podnikání aktivně spolupracujeme s neziskovými organizacemi působícími v oblasti integrace.

Odpovědné podnikání

Kodex popisuje hlavní zásady, kterými se řídíme ve vztazích s obchodními partnery, zákazníky, finančními trhy, komunitami, zeměni, ve kterých podnikáme.