Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Vedení lidí

Výkonný tým Hitachi ABB Power Grids

Výkonný tým společnosti Hitachi ABB Power Grids, jmenovaný generálním ředitelem, je naším vrcholným řídícím orgánem. Výkonný tým má každodenní odpovědnost za klíčové aspekty fungování naší společnosti. Výkonný tým se obvykle schází jednou měsíčně, aby projednal záležitosti, jako je finanční výkonnost, velké rozvojové projekty, rozvoj kompetencí, plánování nástupnictví, spolu s dalšími strategickými obchodními prioritami, jako je udržitelnost a rozmanitost a začlenění. Výkonný tým se zavazuje sloužit zájmům podniku a dosahovat udržitelného růstu hodnoty společnosti. 

Seznamte se s naším výkonným týmem

Členové výkonného týmu společnosti Hitachi ABB Power Grids jsou společně odpovědní za řízení společnosti a rozhodují o základních otázkách obchodní strategie a politiky.  

Claudio Facchin

Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Ismo Haka

Chief Financial Officer of Hitachi ABB Power Grids

Gerhard Salge

Chief Technology Officer

Achim Braun

Head of Human Resources

Andrew Law

Head of Legal and Integrity

Urs Dogwiler

Head of Supply Chain Management, Quality, Operations, and Common Shared Services

Massimo Danieli

Managing Director of Business Unit Grid Automation

Markus Heimbach

Managing Director of Business Unit High Voltage Products

Bruno Melles

Managing Director of Business Unit Transformers

Niklas Persson

Managing Director of Business Unit Grid Integration

Noaman Amjad

Head of Marketing & Sales; Head of Japan, South America and South Korea

Venu Nuguri

Managing Director India; Head of South Asia

Jinquan Zhang

Head of Greater China

Johan Soderstrom

Head of Europe, Middle East & Africa

Anthony Allard

Managing Director United States; Head of North America