Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Planeta

Sustainable energy future

Making energy more accessible, affordable and sustainable also needs better energy efficiency at all stages of distribution and a reduced environmental footprint throughout the lifecycle of all components. We are committed to this for all our operations and ensuring a sustainable energy future for all.

We strive to minimize waste, pollution, use of resources, energy and hazardous substances in all our operations.

We are committed to reducing the environmental impact from our products and solutions along their life cycle, from extraction of raw materials, transportation, use-phase and end-of-life to protect and preserve the planet's ecosystem and biodiversity.

Our commitments

  • Reduce our greenhouse gas emissions along our value chain in alignment with the Science-based target initiative and the Paris Agreement. 
  • Increase fossil free electricity in our operations and meet our GHG reduction target of - 40% by 2020 in our operations (baseline 2013).

Udržitelná energetická budoucnost 

Aby byla energie přístupnější, cenově dostupnější a udržitelnější, vyžaduje také lepší energetickou účinnost ve všech fázích distribuce a sníženou ekologickou stopu během životního cyklu všech součástí. Zavázali jsme se k tomu pro všechny naše operace a zajistili udržitelnou energetickou budoucnost pro všechny .

Ve všech našich provozech se snažíme minimalizovat odpad, znečištění, využívání zdrojů, energie a nebezpečných látek.

Zavázali jsme se snižovat dopad našich produktů a řešení na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu, od těžby surovin, dopravy, fáze používání a konce životnosti, abychom chránili a uchovali ekosystém planety a biodiverzitu.

Naše závazky

 

  • Snížit emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci o 50 % do roku 2030 (výchozí hodnota 2019) v souladu s cílovou iniciativou založenou na vědeckých poznatcích a Pařížskou dohodou, aby se globální nárůst teploty udržel pod 1,5 stupně Celsia. 
  • Zvýšit v našich provozech elektřinu bez fosilních zdrojů a splnit náš cíl snížení emisí skleníkových plynů – 40 % do roku 2020 v našich provozech (základní směr 2013).

 

Naše příspěvky k cílům udržitelného rozvoje OSN

No. 6 Clean Water and Sanitation

Water scarcity is a growing problem further aggravated with climate change. In our operations and in the use phase of our technologies we will reduce pollution and minimize release of hazardous chemicals and materials to improve water quality. We will substantially increase water-use efficiency, recycling and safe reuse globally.

No. 7 Affordable and Clean Energy

As a global leader in power technologies, we are committed to development of modern, affordable and clean energy for improving quality of life of all people. We do this by providing power products, systems, software and services with minimum environmental impact. Our pioneering solutions – such as our HVDC technology - facilitate the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of renewable sources for our partners in the utility, industry, mobility, life, cities and IT sectors.

Our aim is to increase energy efficient electrification and the share of renewable energy in the grid, in industries, mobility systems and our own operations.  

No. 12 Responsible Consumption and Production

In our operations we will substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse. We will manage chemicals and materials throughout their life cycle in our technologies to reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment.

No. 13 Climate Action

We will strengthen our resilience to climate-related hazards and natural disasters to reduce risks and leverage opportunities to reduce the negative impact from climate change.  

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you