Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Partnerství

Building partnerships for a sustainable world

We strive to run a profitable, sustainable and resilient business for all our stakeholders, balancing growth and pioneering technologies with social prosperity and environmental stewardship.

We are committed to achieving a profitable business in an ethical and responsible way conducting our operations with integrity, transparency and compliance.

We are committed to regularly engaging with our stakeholders and considering their expectations in our operations along our value chain including the communities where we operate.

Budování partnerství pro udržitelný svět

Snažíme se vést ziskové, udržitelné a odolné podnikání pro všechny naše zúčastněné strany, vyvažovat růst a průkopnické technologie se sociální prosperitou a správou životního prostředí.

Zavázali jsme se k dosažení výnosného podnikání etickým a odpovědným způsobem, který při své činnosti vykazuje integritu, transparentnost a dodržování předpisů.

Jsme odhodláni pravidelně spolupracovat s našimi zúčastněnými stranami a zvažovat jejich očekávání v našich činnostech v rámci našeho hodnotového řetězce, včetně komunit, kde působíme.

Naše příspěvky k cílům udržitelného rozvoje OSN

No. 9 Innovation and Infrastructure

We contribute to innovation with our pioneering technologies that enable a more reliable, sustainable and stronger grid and contribute to sustainable infrastructure solutions including upgradations and retrofits. We collaborate with our partners and stakeholders to increase resource-use efficiency, greater adoption of clean and environmentally conscious technology and support economic development, such as with microgrid solutions in island states and developing regions of the world.

No. 11 Sustainable Cities and Communities

As leaders in power technologies, we enable increase of electrification and the share of renewable energy in the grid, industry, transport and infrastructure sectors.  We are committed to making our cities and communities more sustainable by providing access to green electricity for homes, commercial establishments and industries and contribute to safe, affordable and sustainable transport for all. As part of our corporate responsibility, we collaborate with communities, supporting them to enhance economic, social and environmental value. 

No. 17 Partnerships for the Goals

We aim to be the global partner of choice for a stronger, safer and greener grid, contributing to sustainable development for all while effectively avoiding and addressing adverse impact on people, the environment and society. We believe in a business with a purpose beyond profit that supports the world addressing its sustainability challenges.  Hence, we regularly engage with external and internal stakeholders to understand their expectations, support in the achievement of their and our sustainable development goals and create value for all. We also collaborate with like-minded partners in institutions and civil society to contribute to the UN SGD goals. 

Contact us

Submit your enquiry and we will contact you