Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Powering Good

Cenově dostupná a čistá energie, udržitelný život a svět vhodný pro všechny naše další generace

Naše vycházejí z řady přesvědčení:

  • Přístupná energie je nezbytná pro růst společnosti a podnikání
  • Pro dosažení trvalého pokroku je třeba přejít k udržitelné energetické budoucnosti
  • To vyžaduje rovnováhu mezi tvorbou ekonomické, společenské a ekologické hodnotyy
  • Naší úlohou není jen to dosáhnout, ale také podněcovat změny trhu a průmyslu a prosazovat udržitelný rozvoj

Věříme, že umožnění silnější, chytřejší a zelenější rozvodné sítě může vést k pokroku v udržitelné energetické budoucnosti. Přístupná energie je nezbytná pro růst společnosti a podnikání, ale pouze vyvážením hospodářské, společenské a environmentální hodnoty ve vzájemném souladu může být dosaženo skutečného pokroku, pro naši a příští generace.