Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Technologie a inovace

ABB je především technologická společnost. Každý rok vynakládáme více než 1 miliardu dolarů na nejrůznější výzkumné a vývojové činnosti. Máme sedm podnikových výzkumných center, zaměstnáváme 8 000 výzkumných pracovníků a podporujeme 70 společných projektů s univerzitami po celém světě.

ABB ČR jako člen nadnárodní skupiny má možnost využívat mezinárodní know-how a nejnovější výsledky výzkumu a vývoje globální společnosti. Stejně tak těží ze silného zázemí vlastních inženýrských a servisních center a dlouhodobých zkušeností tradičních českých výrobců. 

R&D centra v České republice

V energetice a automatizaci jsou stálé inovace, výzkum a vývoj naprosto nevyhnutelné. ABB je průkopníkem v řadě oborů a postupně vytváří R&D a technologická centra, která se výzkumem a vývojem systematicky zabývají.

Experti ABB blogují

Zapojte se do diskuse o trendech a technologiích, které mění dnešní svět.

Technologie ABB, které změnily svět

Výrobky, systémy a řešení ABB šetří energii, omezují emise a snižují náklady, a to jak u zákazníků, tak i ve výrobních závodech naší společnosti. Zde uvádíme několik příkladů toho, jak ABB snahou o efektivní využití energie naplňuje v praxi svůj slogan „Energie a produktivita pro lepší svět“.

Související odkazy