Vyberte oblast a jazyk

Nabídka

Průkopnické technologie

Náš průkopnický duch a závazek k inovacím

Hluboko v našich žilách máme zakořeněn náš průkopnický duch a závazek k neustálým inovacím. To nás vede k tomu, abychom „překonali sami sebe“ – díky přirozené zvědavosti a vzrušení z technologického průlomu naše srdce bije trochu rychleji!

Již více než století jsme byli uznáváni jako průkopníci a přední hráči v oblasti vývoje technologií – přinášející hodnotu pro zákazníka přijetím přístupu orientovaného na řešení. V průběhu desetiletí jsme se starali o to, abychom vždy předvídali budoucí potřeby našich zákazníků. Podporovali jsme tohoto ducha a našim talentovaným odborníkům se dnes i nadále daří hledat nové způsoby řešení potřeb zákazníků – a následně pomáhat řešit velké společenské výzvy. 

„Elektřina je základním předpokladem lidského pokroku. Dnes máme několik obrovských společenských výzev, které musíme překonat. S předpovědí světové populace, která má do roku 2050 dosáhnout 9,7 miliardy lidí*, poptávka po elektřině rychle roste – a více než miliarda lidí již nemá k elektřině spolehlivý přístup. Zároveň potřebujeme naléhavá řešení k dekarbonizaci světa. Získání elektřiny tam, kde je to potřeba – cenově, spolehlivě a udržitelným a moderním způsobem – však vyžaduje správnou kompetenci a závazek k inovacím, abychom překonali složitost.“

Gerhard Salge, technický ředitel