Изберете вашия регион и език

Меню

Sustainability

Powering Good

Ангажирани с устойчивото развитие, ние се обединяваме, за да подобрим качеството на живот на хората по света чрез новаторски технологии, като добавим социална, екологична и икономическа стойност.

Чрез нашето разширено портфолио от устойчиви, дигитални енергийни решения, ние ще работим с нашите партньори, чиито дейности обхващат енергийните (комунални услуги), отраслови сектори, мобилност, ИТ и Бит (градове).

За енергийния сектор считаме, че постигането на устойчиво енергийно бъдеще изисква развитието на по-силна, по-интелигентна и по-екологична енергийна мрежа.

Тъй като все повече възобновяеми източници на енергия  заместват енергията на основата на въглерод, ние трябва да гарантираме, че нашите мрежи остават устойчиви и да станем по-гъвкави, като се адаптираме към бързо променящите се изисквания и увеличаващата се децентрализация.

Само чрез ефективна дигитализация на всички елементи от веригата на енергийната стойност това може да бъде постигнато. Нашата водеща отворена цифрова платформа е проектирана да осигурява прозрачност на данните, необходима информация и необходима сигурност.

Да направим енергията по-достъпна, евтина и устойчива също се нуждае от по-добра енергийна ефективност на всички етапи на разпространение и намалени последствия околната среда през целия жизнен цикъл на всички компоненти. Ние сме ангажирани с това за всички наши операции и осигуряваме устойчиво енергийно бъдеще за всички.

Ние постигаме това, като синергизираме усилията си с партньори, отдадени на същите ценности.

Нашите принципи

  1. Да Намалим емисиите на парникови газове по цялата верига за създаване на стойност в съответствие с научно обоснованата целева инициатива и Парижкото споразумение за запазване на глобалното повишаване на температурата под 1,5 градуса по Целзий.

  2. Увеличаваме безсуровинната електроенергия в нашите операции и изпълняваме целта си за намаляване на ПГ от - 40% до 2020 г. в нашите операции (цел от 2013 г.).

  3. Всички наши съоръжения да бъдат сертифицирани със система за управление на HSE до 2021 г., в момента 80% от нашите съоръжения са сертифицирани.

  4. 25% от служителите и 40% от прякото набираните кадри от университети да бъдат жени до 2025 г. 

  5. Допринасяме за модернизиране на образователните институции и продължаваме да подкрепяме инженерни стипендии в световен мащаб. 

Процес на ангажиране на заинтересованите страни

Hitachi ABB Power Grids има голямо разнообразие от вътрешни и външни заинтересовани страни. Ангажирането с тях ни помага да разберем техните очаквания, което е ключово за успеха на устойчивия бизнес. Проведохме проучвания и разговори с външни и вътрешни заинтересовани страни, които ни помогнаха да идентифицираме нашите материални теми. Те бяха от съществено значение за разработването на нашата стратегия и цели за устойчивост.

Най-важни теми за материали
 

  • Изменения на климата, възобновяема енергия и енергийна ефективност

  • Безопасни, здравословни и сигурни операции

  • Устойчиви продукти, услуги и решения

  • Права на човека и условия на труд

  • Ангажиране на заинтересованите страни