Изберете вашия регион и език

Меню

За нас

История и трансформация

Създаваме бъдещето на по-силна, по-интелигентна и по-зелена мрежа

Ние сме световен лидер в енергийните технологии и се стремим да бъдем партньор на избор за осигуряване на по-силна, по-интелигентна и по-екологична мрежа. Ние предлагаме решения за продукти, системи, софтуер и услуги по веригата на стойност на електроенергията, които са проектирани да задоволят нарастващото търсене на електроенергия с минимално въздействие върху околната среда. Тези решения подпомагат потребителите на промишлеността, индустрията и транспорта, и инфраструктурата да планират, изграждат, експлоатират и поддържат своята енергийна инфраструктура. Те са създадени да предоставят сигурни, надеждни и ефикасни интеграции, трансмисии и дистрибуция на големи количества електроенергия, генерирана оф конвенционални и възобновяеми източници на електроенергия.

Научете повече за това къде може най-добре да се впишете и научете повече за нас!

Устойчивост

Адаптирането към начина, по който живеем сега и как искаме да оформим бъдещето си е в основата на това, което правим. Нашата компания е мястото, където страстта отговаря на целта, организация, която с гордост отстоява положителните устойчиви промени в индустрията за производство на електроенергия. Ние се ангажираме да дадем бъдеще, в което производството на енергия е по-надеждно и разумно. Искате ли да научите повече за устойчивостта в нашата компания?

Бизнес единици

Чрез своите многобройни продукти и услуги Hitachi ABB Power Grids осигурява и дава възможност за устойчиво генериране на енергия от източника до крайния продукт. Ние разполагаме с най-пълното продуктово портфолио в бранша чрез своите четири основни бизнес звена: трансформатори, високо напрежение, автоматизация на мрежите и интеграция на мрежите. С помощта на тези четири звена и на нашите допълнителни отдели като маркетинг и продажби и нашите глобални корпоративни функции разработваме за своите клиенти по-екологични решения 

Каква е вашата страст? Елате и ни кажете, ние имаме място за вас.