Изберете вашия регион и език

Меню

Лидерство

Изпълнителен екип на Hitachi ABB Power Grids

Тошикадзу Нишино, изпълнителен вицепрезидент на Hitachi, е председател на новата организация. Той назначи изпълнителния екип на Hitachi ABB Power Grids, който е нашият висш ръководен орган, който има ежедневни отговорности за ключови аспекти от дейността на нашата компания. Изпълнителният екип обикновено се събира веднъж месечно, за да обсъжда въпроси като финансови резултати, големи проекти за развитие, развитие на компетенции, планиране на приемственост, както и други стратегически бизнес приоритети, като устойчивост, разнообразие и интеграция. Изпълнителният екип се ангажира да обслужва интересите на бизнеса и да постига устойчив растеж на фирмената стойност.

Запознайте се с нашия изпълнителен екип

Членовете на изпълнителния екип на Hitachi ABB Power Grids са отговорни съвместно за управлението на компанията и решават основните въпроси на бизнес стратегията и политиката.

Claudio Facchin

Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Ismo Haka

Chief Financial Officer of Hitachi ABB Power Grids

Gerhard Salge

Chief Technology Officer

Achim Braun

Head of Human Resources

Andrew Law

Head of Legal and Integrity

Urs Dogwiler

Chief Transformation Officer and Head of Supply Chain Management, Quality, Operations and Common Shared Services

Massimo Danieli

Managing Director of Business Unit Grid Automation

Markus Heimbach

Managing Director of Business Unit High Voltage Products

Bruno Melles

Managing Director of Business Unit Transformers

Niklas Persson

Managing Director of Business Unit Grid Integration

Noaman Amjad

Head of Marketing & Sales; Head of Japan, South America and South Korea

Venu Nuguri

Region Head, South Asia

Jinquan Zhang

Region Head, Greater China

Johan Soderstrom

Region Head, Europe, Middle East & Africa

Anthony Allard

Region Head, North America