Изберете вашия регион и език

Меню

Powering Good: за устойчиво енергийно бъдеще

Hitachi ABB Power Grids е пионер в технологиите

Нашите водещи енергийни и цифрови технологии, усъвършенствани системи за автоматизация и отворени цифрови платформи трансформират бизнеса на нашите клиенти и осигуряват значителна оперативна и бизнес добавена стойност. 

Само чрез ефективната дигитализация на всички елементи от веригата на добавената стойност в енергетиката това може да бъде постигнато. В Hitachi ABB Power Grids използваме водещи отворени цифрови платформи, за да пренесем нашите мрежи в ерата на устойчивото енергийно бъдеще. 

Ние допринасяме за новаторски решения, които правят енергийните мрежи в света по-силни, по-интелигентни и по-зелени. Резултатът е мрежи, които са по-надеждни, интелигентни и насочени към устойчиво енергийно бъдеще за всички. Чрез усъвършенстваното портфолио от устойчиви, дигитални енергийни решения на Hitachi ABB Power Grids, ще създадем още по-голяма полза за клиентите, обхващащи енергийните (комунални) и индустриалните сектори, до секторите за мобилност, ИТ и Бит (градове).

„Ние като пионер-лидер в технологиите ще продължим да се фокусираме върху това, което носи полза за нашите клиенти и партньори, и ще създаваме съвместно и разработваме нови продукти и цифрови решения, които ще подкрепят устойчивото енергийно бъдеще.“

Claudio Facchin - Chief Executive Officer of Hitachi ABB Power Grids

Устойчиво енергийно бъдеще с иновативни и цифрови технологии

За нас

Powering Good

Ние вярваме, че осигуряването на по-силна, по-интелигентна и по-екологична енергийна мрежа може да доведе до напредък към устойчиво енергийно бъдеще. Достъпната енергия е от съществено значение за растежа на обществото и бизнеса, но само чрез балансиране на икономическата, социалната и екологичната стойност в хармония помежду си може да бъде постигнат истински напредък за нашето поколение, но и за следващите поколения.