Изберете вашия регион и език

Меню

Pioneering approach

Култура на съвместни иновации и създаване в сътрудничество

Това, което привлича много от нашите нови таланти да се присъединят към нас, е нашата отворена култура на сътрудничество и съвместно създаване. Знаем, че идеите могат да идват отвсякъде и най-добрите идеи често се разработват в рамките на неформални екипи от мултидисциплинарни експерти. Ние възприемаме открит и приобщаващ подход към ежедневната си работа и нашите специалисти ползват възможността да разработят решения като част от екипите по проекти.

Въпреки че наемаме много експерти от световна класа, ние също така знаем, че не можем да измислим най-добрите идеи или да наложим промени сами. Ние насърчаваме нашите експерти да формират широки мрежи, които преминават националните граници и области - заедно с клиенти, индустриални партньори, политици, академични среди и изследователски органи. Нашата култура поддържа философия за съвместно преодоляване на предизвикателства - „по-бързо сам, но по-нататък заедно“. Работим и с много стартиращи компании, за да използваме пълната екоструктура на потенциала.

 

Добавяне на повече стойност чрез мислене отвътре навънНашите клиенти разчитат на нас да сме пионери в собствената ни сфера (например HVDC, трансформатори, защита и контрол на мрежата, прекъсвачи за НН и др.). Въпреки това допълнителната стойност, която генерираме, често идва от способността ни да прехвърляме технологичен напредък от други сектори и след това да ги прилагаме обратно в нашето основна сфера. Примерите варират от физиката на плазмата до архитектурата на софтуера. И важното е, че сме установили необходимите процеси и дисциплини на проекта, необходими, за да обединим всичко това и да постигнем реална промяна. 

Нашата цел е да поддържаме открит ум, да мислим нестандартно и да развиваме широка зрителна сфера. Запазването на нашия пионерски подход е от основно значение за нашата бизнес стратегия и за нашата култура, характеризираща се с нашия пионерски дух. Всяка година инвестираме сериозно в научноизследователска и развойна дейност - отдадени сме в дългосрочен план и, гледайки напред, можем да решаваме предизвикателствата на клиентите по-устойчиво.

Значителна инвестиция в НИРД

Имаме шест основни изследователски центъра, разположени по целия свят - в Китай, Европа и САЩ; и световна мрежа от центрове за разработка на решения. В съчетание с обширния ни глобален отпечатък и обширната мрежа на местните офиси, ние постоянно добавяме към нашата екосистема от знания, която включва най-новите референтни точки и най-добри практики, необходими за предвиждане и решаване на нуждите на клиентите.