Изберете вашия регион и език

Меню

Pioneering technologies

Нашият пионерски дух и ангажираност към иновациите

Нашият пионерски дух и отдаденост на непрекъснатите иновации са дълбоко вплетени в нашето голямо семейство. Това ни кара да „искаме да сме отвъд всичко“ - естествено любопитство и вълнение от първия технически пробив в света кара сърцата ни да бият малко по-бързо!

Повече от век ние сме признати за пионери и водещи състезатели в развитието на технологиите - постигайки добавена стойност за клиента чрез възприемане на подход, ориентиран към решения. През десетилетията ние възпитахме мислене, с което винаги да предвиждаме бъдещите нужди на нашите клиенти. Ние насърчихме този дух и днес нашите талантливи експерти продължават да успяват в намирането на нови начини за решаване на нуждите на клиентите - и от своя страна спомагат за решаването на големи обществени предизвикателства. 

„Електричеството е основна предпоставка за човешкия прогрес. Днес имаме няколко големи предизвикателства за преодоляване в общетвото. С прогнозата на населението в света до 2050 г. * да достигне 9,7 милиарда души *, търсенето на електроенергия бързо се увеличава - и над един милиард души вече са без надежден достъп до електричество. Успоредно с това имаме нужда от спешни решения, за да намалим нивата на въглероден диоксид света. Въпреки това получаването на електроенергия там, където е необходимо - достъпно, надеждно и по устойчив и модерен начин, изисква правилната компетентност и ангажираност към иновациите, за да се преодолее сложността. “

Gerhard Salge, Chief Technology Officer