Kies regio en taal

Kies je taal

Menu

Organisatiestructuur

Serving our customers through global competence and local presence

Discover more about our business and how our operations are organized to deliver customer success.

Our business is a global leader in power technologies. Customers across the energy, mobility, IT, industry and infrastructure sectors trust our world-class teams of experts to deliver pioneering and digital solutions across the power value chain. Solutions are help meet the growing demand for electricity: affordably, reliably, sustainably and in a modern way.

Customers rely upon our solutions to plan, build, operate, optimize and maintain their power infrastructure, whilst increasing overall flexibility and resilience. Our solutions enable the safe, reliable and efficient integration, transmission and distribution of bulk and distributed energy generated from conventional and renewable sources.

Four global Business Units and an extensive local office network

To deliver maximum value, we have organized our operations around four global Business Units and have local offices and research centers spanning 90 countries. This highly networked design enables our 36,000 experts to stay close to customers (fostering a strong awareness and knowledge of local market operating conditions), connecting the latest pioneering developments and solutions, competence and reference points from our global Business Units.

Discover more about our four global Business Units:

Grid Automation

Our Grid Automation hardware, software and services portfolio unites deep domain knowledge and innovative technologies that enable customers across the globe to optimize the critical systems that power, move and connect us. Together, we’re building a more productive and sustainable world.

Grid Integration

Our Grid Integration portfolio spans a wide range of transmission and substation applications, which facilitate reliable and efficient system integration of the future digital electric network with minimum environmental impact. We incorporate the integrated systems, solutions and services of our business's DC and AC fields, including HVDC, Substations, FACTS, Offshore Wind Connections, Semiconductors and Power Consulting, for utility and industrial grid applications, as well as e-transportation solutions.

High Voltage Products

Power Grids is a leader in high-voltage technology, offering a wide range of high-voltage products up to 1,200-kilovolt (kV). We help to enhance the safety, reliability and efficiency of power networks while minimizing environmental impact. Our technology leadership continues to facilitate innovations in areas such as ultra-high-voltage power transmission, enabling smart grids and enhancing eco-efficiency.

Transformers

Through our innovative and diverse Transformers team and pioneering technology we transform energy to add social, environmental and economic value - powering future generations.

Onze klanten bedienen door wereldwijde competentie en lokale aanwezigheid

Ontdek meer over ons bedrijf en hoe onze activiteiten zijn georganiseerd om klantensucces te leveren.

Ons bedrijf is een wereldleider in energietechnologieën. Klanten in de sectoren energie, mobiliteit, IT, industrie en infrastructuur vertrouwen op onze teams van experts van wereldklasse om baanbrekende en digitale oplossingen te leveren in de energiewaardeketen. Wij bieden oplossingen om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen: betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en op een moderne manier. 

Klanten vertrouwen op onze oplossingen voor het plannen, bouwen, exploiteren, optimaliseren en onderhouden van hun energie-infrastructuur, terwijl ze de algehele flexibiliteit en veerkracht vergroten. Onze oplossingen maken de veilige, betrouwbare en efficiënte integratie, transmissie en distributie mogelijk van bulk- en gedistribueerde energie die wordt opgewekt uit conventionele en hernieuwbare bronnen. 

Vier wereldwijde business units en een uitgebreid lokaal kantorennetwerk

Om maximale waarde te leveren, hebben we onze activiteiten georganiseerd rond vier wereldwijde business units en hebben we lokale kantoren en onderzoekscentra in 90 landen. Dankzij dit sterk genetwerkte ontwerp kunnen onze 40.000 experts dicht bij klanten blijven. Hierdoor wordt een sterk bewustzijn en kennis van de lokale marktomstandigheden bevorderd en kunnen de nieuwste baanbrekende ontwikkelingen en oplossingen, competentie en referentiepunten van onze wereldwijde business units met elkaar worden verbonden.

Ontdek meer over onze vier wereldwijde business units: